LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2024
הודעות
03/04/2024
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון לבקשת תמיכה ולהשלמת כלל המסמכים עד לתאריך 30/4/2024 חשבוניות שיפוצים ובנייה יש להגיש פיזית לעו"ד ארז בן חמו קומה שנייה בבניין העירייה
27/03/2024
בתי כנסת המבקשים תמיכה לבנייה ושיפוץ מתבקשים להעביר את כלל החשבוניות מהשנים 22/23/24 לעו"ד ארז בן חמו בבניין העירייה העירייה עד לתאריך 31/3/24
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
צור קשר
 

בכל שאלה או עזרה טכנית נא לפנות למחלקה הרלוונטית בעירייה כדלקמן:

·        אגף חינוך תורני, חרדי ודתי לאומי ערן חג'ג טלפון :03-9052811  מייל :      eranh@ptikva.org.il 

·        אגף הספורט - מאיה שקד 03-9052907 מייל :  mayash@ptikva.org.il   

·        אגף הנוער -  נועה  אברהם 03-9053677 מייל :  noaa@ptikva.org.il  

·        אגף שירותים חברתיים - רויטל שורבן 03-9052900   מייל :  revitalsh@ptikva.org.il  רויטל בחל"ד ניתן לפנות לצפנת שחר .

·    בתי כנסת – מאיר הנדלסמן -03-9052542  054-3214170‏   מייל : meirh@ptikva.org.il

·         עמותות שאינן משתייכות לאגפים הללו ייפנו :  

        צפנת שחר  03-9052404   מייל : tzofnats@ptikva.org.il 

        טלי גולדנברג 03-9113911 מייל : talig@ptikva.org.il

 הממונה על התמיכות  : עו"ד ארז בן חמו :  03-9112148  מייל : erezbh@ptikva.org.ilדף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות