LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2022
הודעות
15/06/2022
אתר התמיכות נפתח להשלמות עד 5 מסמכים עד לתאריך 22/6/22 לא יתקבלו השלמות נוספות מעבר לתאריך זה
28/04/2022
בהמשך להחלטת ועדת תמיכות אושרה דחיית המועד האחרון להשלמת מסמכים ניתן להשלים את מסמכי הבקשות הקיימות עד יום 15/5/2022 אין להגיש בקשות תמיכה חדשות
10/03/2022
עמותות שמבקשות תמיכה בשיפוצים ובנייה יש להעביר מקור במסירה אישית ליחידת התמיכות בתיאום טלפוני במספרים : 03-9112148 או 03-9113789
26/12/2021
עיריית פתח תקוה מודיעה בזאת על האפשרות בדבר קבלת תמיכה לגופים הפועלים בעיר .את בקשות התמיכה לרבות המסמכים יש להעלות לאתר בלבד ולהשלים ולעלות את כל המסמכים עד 31.3.2022
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
דף הבית

מערכת התמיכות של עיריית פתח תקוה 

עמותות רבות בעיר נעזרות בתמיכת עיריית פ"ת , לביצוע פעולות שונות לרווחת תושבי העיר .
מערכת זו באה לתת מענה קל נגיש ומהיר להגשת בקשת התמיכה מצד העמותות , 
ולבדיקת תיק הבקשה מצד נציגי העירייה .

איך זה עובד ?
פשוט נרשמים לאתר , מעלים את כל המסמכים המבוקשים למערכת , וממתינים לבדיקת נציגי העירייה .
עליכם לסרוק למחשבכם את כל המסמכים המבוקשים במערכת , ולהעלות אותם למערכת 

בהתאם להחלטת ועדת תמיכות מ 28.4.2022 אושרה דחיית המועד האחרון להשלמת מסמכים ניתן להשלים את מסמכי הבקשות הקיימות עד 15.05.2022. אין להגיש בקשות תמיכה חדשות !

אתר התמיכות נפתח להשלמות עד 5 מסמכים עד לתאריך 22/6/22  לא יתקבלו השלמות נוספות מעבר לתאריך זה !

נציג העירייה יבדוק את כל המסמכים שהועלו 
מסמכים תקינים יקבלו סטאטוס " מסמך תקין "
מסמכים שימצאו לא תקינים יקבלו סטאטוס " מסמך לא תקין " עם הערה לסיבת הבעיה .
לאחר בדיקת העירייה איש הקשר של העמותה יקבל מייל עם סטאטוס הבקשה העדכני .

סטאטוס בקשה : " ,תיק בקשה הושלם" מציין כי כל המסמכים הדרושים לבקשה  
נמצאים במערכת נבדקו ונמצאו תקינים.

סטאטוס בקשה : תיק בקשה עדיין לא הושלם " מציין כי ישנם עדיין מסמכים חסרים 
או מסמכים לא תקינים לבקשה .

בכל מקרה של מסמך לא תקין יש לקרוא את הערת הבודק ולהעלות מסמך אחר מתוקן לפי ההערה שנרשמה .
ברגע שתיק הבקשה הושלם , התיק יעלה לאישור בוועדת תמיכות .
באחריות העמותה לוודא סטאטוס הבקשה .
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות