LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2020
הודעות
23/07/2020
שלום לכולם לאור מצב הקורונה אשר פקדה אותנו בחודשים האחרונים, החליט ראש העיר לאפשר את השלמת המסמכים לבקשות התמיכה עד ליום 31/8/20 אתר התמיכות פתוח להשלמות בלבד לא תתאפשר הגשה של "טפסי בקשה "חדשים
15/03/2020
שימו לב המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת 2020 הינו 31.3.2020 יש להשלים את כל המסמכים הנדרשים עד למועד זה , שימו לב ,שהשנה טופס בקשת תמיכה נמצא בתיקיה נפרדת .
18/02/2020
עמותות המגישות בקשות תמיכה לשנת 2020 בתחום חינוך - שימו לב בוצע עדכון בטופס הצהרת תלמידים , יש לשים לב שמעולה הטופס המעודכן במערכת .
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות