LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2020
הודעות
31/08/2020
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת 2020 המועד האחרון להגשת הבקשות ולהשלמת כלל המסמכים הינו 15/9/2020
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות