LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2022
הודעות
15/06/2022
אתר התמיכות נפתח להשלמות עד 5 מסמכים עד לתאריך 22/6/22 לא יתקבלו השלמות נוספות מעבר לתאריך זה
28/04/2022
בהמשך להחלטת ועדת תמיכות אושרה דחיית המועד האחרון להשלמת מסמכים ניתן להשלים את מסמכי הבקשות הקיימות עד יום 15/5/2022 אין להגיש בקשות תמיכה חדשות
10/03/2022
עמותות שמבקשות תמיכה בשיפוצים ובנייה יש להעביר מקור במסירה אישית ליחידת התמיכות בתיאום טלפוני במספרים : 03-9112148 או 03-9113789
26/12/2021
עיריית פתח תקוה מודיעה בזאת על האפשרות בדבר קבלת תמיכה לגופים הפועלים בעיר .את בקשות התמיכה לרבות המסמכים יש להעלות לאתר בלבד ולהשלים ולעלות את כל המסמכים עד 31.3.2022
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות