LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2024
הודעות
03/04/2024
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון לבקשת תמיכה ולהשלמת כלל המסמכים עד לתאריך 30/4/2024 חשבוניות שיפוצים ובנייה יש להגיש פיזית לעו"ד ארז בן חמו קומה שנייה בבניין העירייה
27/03/2024
בתי כנסת המבקשים תמיכה לבנייה ושיפוץ מתבקשים להעביר את כלל החשבוניות מהשנים 22/23/24 לעו"ד ארז בן חמו בבניין העירייה העירייה עד לתאריך 31/3/24
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות