LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2019
הודעות
15/05/2019
באישור הועדה הוחלט להאריך את זמן השלמת המסמכים בתיקי התמיכה עד 25/05/19 . לא ניתן להגיש בקשות חדשות . נא הזדרזו והשלימו .
31/01/2019
תבחיני 2019 עודכנו . תוקן תבחין לתמיכה במרכזי העשרה (שנשמט בטעות)
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות