LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2017
הודעות
09/08/2017
ועדת תמיכות מיום 09/08/2017 אישרה השלמת מסמכים לפנים משורת הדין לעמותות שעדיין לא השלימו את כל המסמכים בתיק התמיכה בנושאים : חינוך , תנועות נוער וספורט בלבד . וזאת עד 17/08/2017.
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות