LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2019
הודעות
31/03/2019
באישור הועדה הוחלט להאריך את זמן השלמת המסמכים בתיקי התמיכה עד 30/04/19 . נא הזדרזו והשלימו .
31/01/2019
תבחיני 2019 עודכנו . תוקן תבחין לתמיכה במרכזי העשרה (שנשמט בטעות)
26/12/2018
בנושא ספורט יש להשלים את ההגשה עד 28/02/2019
27/03/2018
להורדת המצגת "דגשים להגשת בקשות תמיכה " שהועברה בכנס לחץ כאן
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות