LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2017
הודעות
27/03/2017
תבחין תמיכות לתרבות תורנית בוטל במועצת העיר מיום 26/03/2017 ולכן לא ניתן להגיש עבורו בקשות לתמיכה
10/01/2017
המערכת פתוחה להגשת בקשות תמיכה ל2017 , יש להגיש את כל המסמכים עד 31/03/2017 . לאחר מועד זה המערכת תיסגר .
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות