LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2017
הודעות
11/05/2017
המערכת פתוחה להשלמות אחרונות של מסמכים עד 31/05/2017 . לאחר מועד זה המערכת תיסגר .
27/03/2017
תבחין תמיכות לתרבות תורנית בוטל במועצת העיר מיום 26/03/2017 ולכן לא ניתן להגיש עבורו בקשות לתמיכה
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות